22.05.2014 close
Małopolska w Zjednoczonej Europiecompetition

Małopolska w Zjednoczonej Europie

19.05.2014–01.09.2014

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, ul. Mikołajska 2
KRAKÓW

PN-PT 10:00-16:00

Konkurs organizowany jest w ramach 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem konkursu jest wywołanie refleksji nad zmianami społeczno-ekonomicznymi, jakie zaszły w Małopolsce po 1 maja 2004 roku, stymulowanie debaty na temat obecności Polski w UE oraz wspieranie rozwoju artystycznego uczestników. Do konkursu należy zgłaszać reportaże fotograficzne, złożone z 8-14 zdjęć. Powinny one ukazywać zmiany, jakie zaszły w Małopolsce na przestrzeni ostatnich 10 lat w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

 

Zbiory fotografii w nowej siedzibie Cricoteki

22.05.2014
Start: 12:00

Muzeum Narodowe w Krakowie. Kamienica Szołayskich, pl. Szczepański 9
WT-SB: 10:00-18:00 | ND: 10:00-16:00

Spotkanie dyskusyjne powiązane z prezentacją dotyczącą zbiorów fotografii, które będą prezentowane w nowej siedzibie Cricoteki przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie.

Uczestnicy:
Zofia Gołubiew – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
Natalia Zarzecka – dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Marek Świca –Wicedyrektor ds. Naukowych i Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie
Marcin Lassota – adwokat, partner w Kancelarii Adwokackiej LASSOTA I PARTNERZY