STUDENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO NA PRZESTRZENI WIEKÓW

06.05.2014–31.05.2014

Planty Krakowskie od ul.św.Anny
NON STOP

Zobacz mapę

Wystawa „Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na przestrzeni wieków" prezentuje materiał od średniowiecza aż do współczesności, dominują jednak stare fotografie z pierwszej połowy XX w. Plansze, które pojawią się na krakowskich Plantach będą poświęcone studentom i ich działalności na Uniwersytecie, jak i poza nim – pokazują trud codziennej nauki, egzaminy, życie artystyczne, zaangażowanie w działalność polityczną, w kołach naukowych, różne inicjatywy społeczne, Juwenalia itp. . Nie zabraknie również zdjęć mniej poważnych. Doświadczenia i aktywność studentów sprzed lat nie jest pokazana w oderwaniu od współczesnej rzeczywistości, często młodzi ludzie wyznają podobne wartości, mają podobne marzenia, choć może nieco inne metody działania.