Site Specific Teleporter

15.05.2014–31.12.2014

Boczna ściana budynku przy ul. Mostowej 3
NON STOP

Zobacz mapę

Site-specific Teleporter to esej fotograficzny o wychodku w Bieszczadach. Poprzez specyficzną aktywność twórczą wychodek został przekształcony w Teleporter. Praca polegała na połączeniu "stacjonarnych" elementów rzeźbiarskich z architekturą. Sformułowanie dzieła poprzedzone było badaniem kulturowej matrycy miejsca - uwzględniającym jego aspekty historyczne, architektoniczne, topograficzne, środowiskowe, społeczne, krajobraz pierwotny, czy historię krajobrazu kulturowego. Opiera się na uwypukleniu dostrzegalnych i odkrywaniu ukrytych w tej unikalnej przestrzeni znaczeń, ich przetworzeniu i prezentacji.