SŁAWA HARASYMOWICZ, ERSATZ

09.05.2014–15.06.2014
Otwarcie: 09.05.2014, 18:00

Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ul. Krakowska 46 (Dom Esterki)
WT, ŚR, PT, SB: 11:00-19:00 | CZW: 11:00-21:00 | ND: 11:00-15:00

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
6
8
10
13

Instalacja Sławy Harasymowicz to kolaż fotografii, rysunków, prac graficznych, tekstów i obiektów wybranych ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Autorka korzysta z napięć powstałych przy pracy z dokumentami, memorabiliami, artefaktami muzealnymi. Świadomie też w swoją instalację wplata wątki fikcyjne, tworzy nowe historie, stawia niezadane wcześniej pytania.

Powstała ona w trakcie prób rekonstrukcji historii rodziny i stopniowego odkrywania jej punktów przecięć z traumatycznymi wydarzeniami historii powszechnej. Trasa, którą podąża artystka, leży między miejscowością Stryj na dzisiejszej Ukrainie, a Krakowem.

Prezentowana w Muzeum Etnograficznym w Krakowie wystawa „Ersatz" Sławy Harasymowicz to substytut domowego archiwum, zawieruszonego podczas wojennych tułaczek, przeprowadzek, urodzin i śmierci. Muzeum staje się domem, dom - muzeum. Fikcja staje się dokumentem, a dokument fikcją.

Kuratorzy: Katarzyna Szydłowska i Konrad Schiller
Współpraca: Ewa Rossal (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)