Rzeźba rzymska na starych fotografiach

09.06.2014–15.06.2014

Space Gallery, ul. św. Marka 7
PN–PT: 10:00–18:00 | SOB: 10:00–15:00 | ND: 11:00–16:00

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
2
3
4
10
14
Transport autobusowy
124
154
502

W roku 1929, hrabia Karol Lanckoroński (1848-1933), mecenas europejskiej kultury, podróżnik, znawca i kolekcjoner dzieł sztuki, miłośnik Włoch i włoskiego Quattrocento; „zapragnął złożyć w darze" Polskiej Akademii Umiejętności „swój zbiór fotografii naukowych". Fotografie z jego wiedeńskiego Pałacu Lanckoroński, zgodnie z wolą Darczyńcy, dotarły do Stacji Naukowej PAU w Rzymie 25 stycznia 1930 r. Kustoszem darowanego do Rzymu zbioru fotografii, od samego początku została córka hrabiego, historyk i historyk sztuki, profesor Karolina Lanckorońska (1898-2002 ).
Zbiór fotografii, którym się opiekowała aż do wybuchu drugiej wojny światowej, obejmował „mniej więcej 60 000 zdjęć" i składał się „głównie z fotografii dzieł sztuki z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa, ze specjalnym uwzględnieniem sztuki włoskiej". Dowodem tego staje się obecnie prezentowana wystawa.
Przez okres trwania drugiej wojny światowej, fotografie zostały szczęśliwie przechowane na terenie Watykanu.

W roku 1957 Stację Naukową PAU w Rzymie (wraz z fotografiami) przejęła powołana sześć lat wcześniej Polska Akademia Nauk. W 1966 r., w Stacji rzymskiej, rozpoczęto intensywne opracowywanie i wycofywanie do kraju części niewykorzystywanych dotąd w Rzymie zbiorów. Pośród nich znalazła się też większa część zbioru fotografii, która w trzech kolejnych transportach (do r. 1976) została przewieziona do Polski i przejęta przez Bibliotekę Kórnicką PAN. Stamtąd, po dziesięciu latach, została ponownie przetransportowana, tym razem do Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
20 lipca 1999 r., po sporządzeniu stosownej umowy, Instytut Sztuki PAN przekazał Polskiej Akademii Umiejętności tę część fotografii, którą dysponował od roku 1986.

Znaczną część prezentowanych na wystawie fotogramów, stanowią prace najlepszych ówczesnych autorów oraz najsłynniejszych europejskich wydawnictw i atelier. Na przykładzie obiektów prezentowanych na obecnej wystawie, można wyszczególnić m.in. fotografie sygnowane przez: Ed. Alinari, Anderson, G. Brogi i in.

Adam Korczyński