Zbiory fotografii w nowej siedzibie Cricoteki

22.05.2014
Start: 12:00

Muzeum Narodowe w Krakowie. Kamienica Szołayskich, pl. Szczepański 9
WT-SB: 10:00-18:00 | ND: 10:00-16:00

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
2
4
14
18
24
Transport autobusowy
124
152
304
424
502

„Zbiory fotografii w nowej siedzibie Cricoteki" jest spotkaniem dyskusyjnym dotyczącym pracy nad przygotowaniem fotograficznej części zbiorów, które będą prezentowane już od września 2014 r. w nowej siedzibie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej. Zaprezentowane zostaną plany instytucji w tym zakresie, czemu będzie towarzyszyć dyskusja m.in. o samym Tadeuszu Kantorze i jego twórczości, jak również zmieniającej się Cricotece oraz o pozyskiwaniu zbiorów i przygotowaniu wystaw.

Uczestnicy:
Zofia Gołubiew – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
Natalia Zarzecka – dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Marek Świca –Wicedyrektor ds. Naukowych i Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie
Marcin Lassota – adwokat, partner w Kancelarii Adwokackiej LASSOTA I PARTNERZY