PL-AM (Indywidualne 2014, Szkoła Kreatywnej Fotografii)

30.05.2014–16.06.2014
Otwarcie: 30.05.2014, 18:30

Mała Galeria , ul. Mikołajska 2
PN-PT: 10:00-17:00

Zobacz mapę

Transport tramwajowy
1
10
52

Milena J. Kalczyńska.
PL-AM. Fotograficzny projekt polsko-ormiański.

Proble­matyka poznawania i rozumienia wielo­kul­tu­rowości coraz częściej towarzyszy sferze życia globa­li­zującej się społeczności. Otwartość granic i wielość procesów aktywi­zu­jących różne narody jeszcze bardziej temu sprzyja. Chcąc nauczyć się szlachetnego rozumienia współ­istnienia ludzi o odmiennych kulturach, należy wykształcić w sobie ducha pluralizmu i otwartości na inność, co jest możliwe poprzez wzajemne poznawanie się i naukę wszech­stronnego dialogu.

Projekt PL-AM skupia się na współczesnym znaczeniu narodowości polskiej (pl) i ormiańskiej (am) w przeciwległych sobie społecznościach. Podstawowym celem było udokumentowanie w fotografii ludzi o tożsamości ormiańskiej w Polsce (przede wszystkim w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie) oraz tych o pochodzeniu polskim w Armenii (w Erywaniu). Autorka w tym celu odwiedziła kilka razy Armenię oraz podróżowała po Polsce, poznając wzajemne relacje kulturowe. Uczestniczyła w wydarzeniach społecznych oraz prowadziła indywidualne rozmowy. Starała się poznać sposób życia wybranych osób w wielokulturowości. Skupiła się na reakcjach poznanych ludzi, obalała stereotypy i przekonania.

Milena J, Kalczyńska (1991) studentka Szkoły Kreatywnej Fotografii w Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka międzynarodowych i
krajowych konkursów fotograficznych. Publikowała w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (Opole, Kraków, Berlin, Paryż). W swoich kompozycjach zwraca uwagę na portrety ludzkie, zapomnianą architekturę i ulotność czasu. Balansuje pomiędzy różnymi światami, które zazębiają się w rzeczywistości. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobyła w trakcie staży artystycznych w Berlinie, Paryżu, Nowym Jorku, Montrealu i Meksyku. Łączy pasje podróżowania z fotografią i nauką języków obcych. Dotychczas prezentowała swoje prace na wystawach zbiorowych w Niemczech i Portugalii oraz indywidualnych w Berlinie, Opolu, Krakowie.
Projekt PL-AM jest jej pierwszym indywidualnym międzynarodowym projektem fotograficznym.

wernisaż: 30 maja 2014 o godz. 18.30
wystawa czynna do 16 czerwca
od ponie­działku do piątku w godz.: 11-17
w innych terminach po wcześniejszym umówieniu się, wstęp wolny

Wystawa dyplomowa, Szkoła Kreatywnej Fotografii w Krakowie.