Archiwum wyobraźni

20.05.2014–20.06.2014
Otwarcie: 20.05.2014, 18:00

Ferment-Galeria Wydziału Sztuki UP w Krakowie, ul.Mazowiecka 43
PN-PT: 9:00-17:00

Zobacz mapę

ARCHIWUM WYOBRAŹNI to wystawa studentów III roku kierunku Grafika na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z Pracowni Artystycznych: Fotografia, pod kier. dr Beaty Długosz i Grafika Cyfrowa, pod kier. dr Jakuba Pierzchały.
Punktem wyjścia dla działań studentów obu pracowni są zdjęcia z ich archiwów rodzinnych. Charakter eksponowanych prac jest na pograniczu fotografii, grafiki cyfrowej, filmu i animacji. Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie instalacji multimedialnej pokazującej bliskość fotografii i grafiki w dobie mediów cyfrowych. Sceny utrwalone na starych fotografiach stały się przyczyną do swobodnego kreowania nowych, fikcyjnych opowieści.
Wystawa ARCHIWUM WYOBRAŹNI odbędzie się w dniach 20.05 do 20.06.2014 w galerii FERMENT, Wydział Sztuki UP w Krakowie, ul. Mazowiecka 43, II budynek. Wernisaż 20.05 o godz. 18.00.